Styringsdata samhandling

Kommunehelsesamarbeidet har i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune.

Løsningen inneholder data som viser utvikling og variasjon i bruk av tjenester fra spesialisthelsetjenestene.
Du vil kunne sammenligne egen kommunes forbruk med andre kommuner. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporterVi vil oppdatere rapportene løpende; både i forhold til innhold og presentasjon. Vi prøver også å få til en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

Rapporter styringsdata samhandling

Rapport – Min kommune somatikk

Rapport – Sammenligning somatikk

Min kommune – Reinnleggelser

Rapport – Sammenligning reinnleggelser Lenke ikke tilgjengelig

Rapport – Min kommune psykisk helse og rus

Rapport – Sammenligning psykisk helse og rus – Lenke kommer

Veiledning til bruk av rapportene finner du her:

Veiledning-for-analyser-justert.pdf

 

Har du spørsmål eller innspill knyttet til rapportene, kontakt
kjetil.axelsen@baerum.kommune.no