Det arrangeres ett årlig ordfører- og rådmannsmøte hvor saker av prinsipiell og/eller økonomisk betydning for KHS behandles.

 

Årlig Partnerskapsmøte

I tillegg arrangeres det ett årlig dialogmøte mellom administrativ og politisk ledelse i kommunene og styret i Vestre Viken HF

Referat og møteinnkallinger

Innkalling til årlig ordfører og kommunedirektørmøte