Kompetansenettverk for e-Helse i regi av KS

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Les mer på KS.no
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS


For 2021 er det ikke utarbeidet eget mandat for kompetansenettverket, men følgende fokusområder er prioritert:

Overgang til siste versjon av elektroniske meldinger – KS

  • Nye versjoner av gjeldende meldinger som utveksles i helsetjenesten er utarbeidet, og de fleste leverandører har dette klart for fagsystemene. Nye versjoner av meldinger tas i bruk fortløpende. KS e-Komp Koordinator er deltakende sammen med VVHF i utbredelse av nye meldingsversjoner i vårt opptaksområde.


    Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste – KS
  • Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. Kjernejournal er nå tilgjengelig hos kommunenes EPJ-leverandører. Ønsker du å delta på KS sine webinar om Kjernejournal, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no


    Melding om dødsfall og dødsårsak – KS
  • Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret, implementeres elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – KS

  • Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå. Ønsker du å delta på KS sine webinar om selvbetjeningsløsningen for eID, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no

Har du spørsmål knyttet til eHelse, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no