KS e-Komp – eHelse

Kompetansenettverk for e-Helse i regi av KS

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Les mer på KS.no
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS


For 2021 er det ikke utarbeidet eget mandat for kompetansenettverket, men følgende fokusområder er prioritert:

 

Overgang til siste versjon av elektroniske meldinger – KS

 • Nye versjoner av gjeldende meldinger som utveksles i helsetjenesten er utarbeidet, og de fleste leverandører har dette klart for fagsystemene. Nye versjoner av meldinger tas i bruk fortløpende. KS e-Komp Koordinator er deltakende sammen med VVHF i utbredelse av nye meldingsversjoner i vårt opptaksområde.


  Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste – KS
 • Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. Kjernejournal er nå tilgjengelig hos kommunenes EPJ-leverandører. Ønsker du å delta på KS sine webinar om Kjernejournal, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no


  Melding om dødsfall og dødsårsak – KS
 • Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret, implementeres elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – KS

 • Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå. Ønsker du å delta på KS sine webinar om selvbetjeningsløsningen for eID, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no

 

Lokale aktiviteter

Her finner du informasjon om pågående lokale aktiviteter i vårt område. 

 

Meldingsutveksling på ikke-inneliggende pasienter


Vestre Viken har besluttet å ta i bruk dialogmeldinger for alle faggrupper som vil ha nytte av dette. Det innebærer nye brukergrupper internt og eksternt, både som avsendere og mottakere. Dette er foreløpig begrenset til Dialogmeldinger. 

Bruk av dialogmeldinger

Dialogmeldinger blir en del av pasients journal og vil være tilgjengelig for helsepersonell som har behov for de:

 • skal bidra til å understøtte informasjonsutveksling om pasienter som er i polikliniske behandlingsforløp eller nylig utskrevet fra sykehuset, og skal kunne erstatte telefoner og brev.
 • skal inneholde korte og tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut
 • kun ren tekst kan benyttes i meldingene. Informasjon sendt som vedlegg vil ikke nå mottaker
 • en melding/meldingstråd må gjelde samme problemstilling til samme mottaker
 • kun en mottaker pr melding

  Les hele rutiner her: Informasjon Kommuner Dialogmeldinger AUG 2022 (004)

Har du spørsmål relatert til eHelse for din kommune, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no