KS e-Komp – eHelse

Kompetansenettverk for e-Helse i regi av KS

 

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Les mer på KS.no
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS

Aktuelle nyheter og oppdateringer

Previous
Next

KS e-Komp kan bistå din kommune på en rekke områder knyttet til e-helseløsninger

Les under hva KS e-Komp kan bistå din kommunen med:

160 kommuner har så langt tatt i bruk Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester. Program pasientens legemiddelliste (PLL) har spurt om helsepersonell i kommunale sykehjem og hjemmetjeneste synes det er nyttig å bruke kjernejournal. Svaret er krystallklart: 90 prosent opplever at informasjonen i kjernejournal er verdifull, og 95 prosent anbefaler andre kommuner å bruke kjernejournal. Les mer om undersøkelsen:  https://www.ehelse.no/aktuelt/helsepersonell-i-kommunene-anbefaler-bruk-av-kjernejournal

Ønsker din kommune å innføre Kjernejournal? Se hva dere må gjøre og hva KS e-Komp kan bistå din kommunen med
Kjernejournal sjekkliste

 

 

DigiHelse og DigiHelsestasjon er klart for bruk i alle fagsystemer i Pleie- og omsorg og helsestasjoner. 

KS e-Komp kan bidra til at din kommune kommer i gang med prosjektplaner, rutinebeskrivelser og teknisk bistand

Kom i gang med VKP. Flere og flere kommuner kommer i gang med tjenester knyttet til velferdsteknologiske løsninger og Digital hjemmeoppfølging. Velferdsteknologisk knutepunkt, bidrar til at løsningene er knyttet opp mot fagsystem, noe som bidrar til bedre dokumentasjon og redusert tidsbruk til dokumentasjon

For mer informasjon, se hjemmesiden til Norsk helsenett om VKP her: Velferdsteknologisk knutepunkt – Norsk helsenett (nhn.no)

Kompetansenettverk for e-Helse i regi av KS

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Les mer på KS.no
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS

Fokusområder for KS e-Komp

Overgang til siste versjon av elektroniske meldinger – KS

Nye versjoner av gjeldende meldinger som utveksles i helsetjenesten er utarbeidet, og de fleste leverandører har dette klart for fagsystemene. Nye versjoner av meldinger tas i bruk fortløpende. KS e-Komp Koordinator er deltakende sammen med VVHF i utbredelse av nye meldingsversjoner i vårt opptaksområde.

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

  • Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. Kjernejournal er nå tilgjengelig hos kommunenes EPJ-leverandører. Ønsker du å delta på webinar om Kjernejournal eller trenger bistand til innføring i egen virksomhet, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – KS

  • Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå. Ønsker du å delta på KS sine webinar om selvbetjeningsløsningen for Helse_id, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no

Lokale aktiviteter

Her finner du informasjon om pågående lokale aktiviteter i vårt område. 

Meldingsutveksling på ikke-inneliggende pasienter


Vestre Viken har besluttet å ta i bruk dialogmeldinger for alle faggrupper som vil ha nytte av dette. Det innebærer nye brukergrupper internt og eksternt, både som avsendere og mottakere. Dette er foreløpig begrenset til Dialogmeldinger. 

Bruk av dialogmeldinger

Dialogmeldinger blir en del av pasients journal og vil være tilgjengelig for helsepersonell som har behov for de:

  • skal bidra til å understøtte informasjonsutveksling om pasienter som er i polikliniske behandlingsforløp eller nylig utskrevet fra sykehuset, og skal kunne erstatte telefoner og brev.
  • skal inneholde korte og tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut
  • kun ren tekst kan benyttes i meldingene. Informasjon sendt som vedlegg vil ikke nå mottaker
  • en melding/meldingstråd må gjelde samme problemstilling til samme mottaker
  • kun en mottaker pr melding

    Les hele rutiner her: Informasjon Kommuner Dialogmeldinger AUG 2022 (004)

Har du spørsmål relatert til eHelse for din kommune, kontakt kjetil.axelsen@baerum.kommune.no