KS e-komp nasjonalt kompetanse- og innføringsnettverk for eHelse

KS e-komp er et nasjonalt innføringsnettverk for Helse-løsninger. I vårt område, er KS e-Komp underlagt ehelse-avdelingen i KS, DigiViken og kommunehelsesamarbeidet. 

KS e-Komp skal bidra på ulike måter med innføring av nasjonale felleskomponenter i helse- og omsorgstjenestene. 

Har din kommune behov for bistand til teknisk veiledning, prosjekt- og aktivitetsplaner, gevinstoversikt 

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT. Les mer på KS.no
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS

KS har prioritert 7 innføringsaktiviteter, der 6 av disse treffer vår region

De 6 aktivitetene som treffer inngår i KS e-komps mandat for 2022-2023.

Ambisjoner er at alle kommuner i løpet av 2023 skal innføre Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester – først og fremst for et likeverdig tjenestetilbud nasjonalt, men også for å tilrettelegge for framtidige aktiviteter knyttet til Legemiddelprogrammet, som f. eks eResept for kommunehelsetjenesten. 

Innbyggertjenester skal gi innbygger enklere tilgang på relevant helseinformasjon, og gjøre det mulig å samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.

Målsetningen er at alle innbyggere i Norge skal ha de samme mulighetene, uavhengig av hvor man bor. Dette forutsetter at alle kommuner innfører de innbyggerløsninger som er utviklet og tilrettelagt. Dersom din kommune ønsker bistand til å komme i gang med aktiviteter knyttet til KS sine prioriterte områder, ta kontakt med din lokale KS e-komp representant: kjetil.axelsen@baerum.kommune.no