Om helsefellesskap

Avtale mellom regjeringen og KS om etablering av helsefelleskap: 191023_hellesfellesskap_avtale.pdf (regjeringen.no) 

Formålet med avtalen er at 
Regjeringen og KS deler et mål om å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og
omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten

Likeverdige partnere i helsefellesskap

Se opptak av Webinar om helsefelleskap under (YouTube)

Opptak av webinar om Helsefellesskap

Helsefelleskapet Vest-viken

 

Overordnet samarbeidsavtale Helsefelleskap i Vest-Viken

https://kommunehelsesamarbeidet.no/wp-content/uploads/2021/09/Overordnet-samarbeidsavtale-mellom-kommuner-og-Vestre-Viken-HF-1.pdf

 

Møtearenaer

Partnerskapsmøte i helsefellesskapet
 
Partnerksapsmøte 2024
Program:
Partnerskapsmøte_2024
Se video fra møtet: 
Partnerskapsmøte on Vimeo 
 
 
 
Partnerksapsmøte 2023
Partnerskapsmøte 2023 ble avholdt 17.03 på Sundvolden hotell. Dette var det første fysiske møtet etter pandemien. I tillegg til presentasjoner, inneholdt dagen også en posterutstilling av prosjekter og tilbud med samhandlingsprofil

Program
Hvordan står det til med folkehelse
Status Helsefellesskap Vest-Viken 2023

 

Partnerksapsmøte 2022

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/partnerskapsmote-i-helsefellesskapet

Presentasjoner:

Vestre-Viken-utviklingsplan

Status-helsefelleskapet 

Digital-transformasjon-

Fire-prioriterte-grupper-i-helsefellesskapet

Partnerskapsmøte 2021 

 

Referater fra utvalgene

Referater fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

 

Samarbeidsstyret

Referat fra møte i samarbeidsstyret 10.01.2022

Styringsinformasjon
Formålet med styringsinformasjonen til helsefellesskapene, er å legge grunnlag for en god og likeverdig dialog som gir rom for lokale tilpasninger og fleksible løsninger. Grunnlaget for et godt samarbeid, er at partnerne har en felles forståelse av situasjonen. En måte å få til dette på, er å sammenligne seg med andre helsefellesskap.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/styringsinformasjon-til-helsefellesskapene

 

 
(Referater fra Lokale samarbeidsutvalg (LSU) er flyttet til ny side. Se: Lokale samarbeidsutvalg – Kommunehelsesamarbeidet)