Faglig samarbeidsutvalg

Faglige samarbeidsutvalg skal ha en rådgivende funksjon og bidra til god samhandling knyttet til rutiner, kliniske problemstillinger og pasientforløp i helsefelleskapet. Utvalgene skal være tidsavgrensede med et tydelig mandat og rapportere til Strategisk samarbeidsutvalg.