Samarbeidsstyret

Samarbeidsstyrets oppgaver er å utarbeide og følge opp handlingsplan og budsjett, med årlige prioriterte fokusområder, representere KHS i Strategisk samarbeidsutvalg i helsefelleskapet (SSU), og initiere prosjekter og tiltak, herunder beslutte, om det skal søkes ekstern finansiering. Kommunene peker ut representanter til Samarbeidsstyret. Virketid for representantene er 4 år, med mulighet for gjenvalg.

Tverrkommunal samarbeidsavtale med i Vestre Viken helseområde

Avtale om tverrkommunalt samarbeid. Revidert utgave (002)

 

Samarbeidsstyrets sammensetning:

Leder Samarbeidsstyret og representerer Bærum kommune;  Grete Syrdal, Kommunalsjef

E-post: grete.syrdal@baerum.kommune.no

Nestleder og representerer Kongsbergregionen; Kari Hesselberg, Kommunalsjef helse og omsorg

E-post: kari.hesselberg@ovre-eiker.kommune.no

Representerer Drammen og Lier; Sarhad Solaimani

E-post: sarhad.solaimani@drammen.kommune.no 

Representerer Midt-Buskerud; Oppdateres

E-post: Oppdateres

Representerer Ringeriksregionen; Marit Smeby Lorentsen, Kommunalsjef

E-post: Marit.Lorentsen@hole.kommune.no

Representerer Asker kommune; Aud Hansen, Direktør Velferd

E-post: aud.hansen@asker.kommune.no

Representerer Hallingdalsregionen, Christoffer Boge, Samhandlingsleiar

E-post: christoffer.boge@hallingdal.no 

Referater

Referater 2021

Referater 2022
Referat fra møtet i Samarbeidsstyre KHS 28.02.22

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 04.04.22

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 23.05.22

Referat fra møte i Samarbeidsstyre 22.08.2022

Referat fra møte i Samarbeidsstyre 19.09.22