Samarbeidsstyret

Samarbeidsstyrets oppgaver er å utarbeide og følge opp handlingsplan og budsjett, med årlige prioriterte fokusområder, representere KHS i Strategisk samarbeidsutvalg i helsefelleskapet (SSU), og initiere prosjekter og tiltak, herunder beslutte, om det skal søkes ekstern finansiering. Kommunene peker ut representanter til Samarbeidsstyret. Virketid for representantene er 4 år, med mulighet for gjenvalg.

Tverrkommunal samarbeidsavtale med i Vestre Viken helseområde

Samarbeidsstyrets sammensetning:

 

Leder Samarbeidsstyret og representerer Bærum kommune;  Grete Syrdal, Kommunalsjef

E-post: grete.syrdal@baerum.kommune.no

Nestleder og representerer Kongsbergregionen; Kari Hesselberg, Kommunalsjef helse og omsorg

E-post: kari.hesselberg@ovre-eiker.kommune.no

Representerer Drammen og Lier; Anne Hilde Crowo, Kommunalsjef Helsetjenester

E-post: anne.hilde.crowo@drammen.kommune.no

Representerer Midt-Buskerud; Anne Marit Tangen, Helse – og omsorgssjef

E-post: anne.marit.tangen@krodsherad.kommune.no

Representerer Ringeriksregionen; Marit Smeby Lorentsen, Kommunalsjef

E-post: Marit.Lorentsen@hole.kommune.no

Representerer Asker kommune; Aud Hansen, Direktør Velferd

E-post: aud.hansen@asker.kommune.no

Representerer Hallingdalsregionen, Christoffer Boge, Samhandlingsleiar

E-post: christoffer.boge@hallingdal.no

 

Referater

Referater 2021

Referater 2022
Referat fra møtet i Samarbeidsstyre KHS 28.02.22

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 04.04.22